top of page

Şirket birleşme ve satın almalarındaki bilgi ve deneyimimiz ile doğru kararlar almanıza yardımcı oluruz.

Şirket veya ortakların hisse satışı konusunda sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe, etkin ikna yeteneğimizle birleşir ve ortaya sonuç çıkar.

Dünyada ve Türkiye’de rekabetin gittikçe şiddetlendiği, finansal piyasalardaki sert dalgalanmaların karar vermeyi ve karlılıkları önemli ölçüde etkilediği bir ortamda bulunuyoruz. Aynı sektördeki şirketlerin global dünyada daha çok işbirliğine gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Stratejik ortaklıklar, hisse satışları bu ortamda günden güne artış göstermektedir. Yapılan satışlarda ve hisse devirlerinde doğru hesap ve analiz süreci oldukça önemlidir.

Hızlı büyüyen şirketlere odaklanırız.

Sparta & Co olarak şirket birleşmelerinde ve satışlarında temsil ettiğimiz firmanın haklarını en etkin şekilde korumayı ilke etmiş durumdayız.

Bu sebeple;

  • Şirketinizin iş planını, iş süreçlerini ve finansal durumunu çok iyi analiz ederiz,

  • Şirketinizin finansal projeksiyonlarını çok iyi yaparak değerleme tablolarının doğru bir zemine oturmasını ve çıkacak değerin de “fair” ( adil ) bir fiyat olmasını sağlarız.

  • Şirketiniz adına yatırımcılarla pazarlık ve müzakerelerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarız.

 

Değerleme sonrasında karşı tarafı ikna edecek doneleri en iyi şekilde saptar ve etkili bir pazarlık süreci yürütürüz.

En kötü plan analizi ve ortaya çıkabilecek risklere karşı müşterimizi bilgilendiririz.

Birleşme ve satın almalarda finansal yönden olduğu kadar hukuksal ve operasyonel süreçlerin de iyi yönetilmesi gerekir. Süreç yönetim tecrübemiz, gerek alıcı, gerekse satıcı taraf açısından en etkili çözüm ve projeleri oluştururuz.

bottom of page