top of page

Yönetim kurullarında temsil kabiliyetlerini azaltmak istemeyen, bir ortak yerine halkı ortak olarak görmek isteyen şirketler için en iyi yöntem halka arzdır.

Sparta & Co olarak şirketlere halka arz danışmanlığı veririz. Halka açılmak isteyen şirketlerin aracı kurum seçim aşmasına kadar olan tüm operasyonel, finansal ve hukuki süreçlerini gözden geçirir, değer tespitinin  adil olabilmesini sağlamak için çalışırız.

Halka arzda uzun vadeli başarı için, kapsamlı ve ileriye dönük stratejiler kritik öneme sahiptir. Kurumsal yönetim anlayışı ile yönetime kavuşmak isteyen, hedefledikleri büyümeleri finanse etmek için borç yerine sermaye talep eden şirketler için "halka arz" en iyi çözüm yoludur. Halka açık olan şirketler gelir ve kar rakamlarını yükseltmenin yanında şirket piyasa değerini de yükseltmeyi hedeflerler.

Aracı kurum seçimine kadar olan aşamada başarılı bir halka arz için sunduğumuz hizmetler;

Halka arz öncesi şirketin esas sözleşme tadili,

Şirket bilançolarının ve varlıklarının denetlenmesi ve değer tespitlerinin revize edilmesi

Halka arz hazırlıkları ve ön incelemeler

İş planının revize edilmesi

İştirak ve bağlı ortaklık organizasyonları

Finansal raporlamalar

Değerleme raporlarının oluşturulması

Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması

Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması

Halka Açık Şirketlere Danışmanlık​

Şirketler halka açıldıktan sonra özellikle kurumsal yatırımcılar ile ilişkilerde zorluklar yaşamakta, şirketlerini iyi bir şekilde tanıtıp anlatmakta güçlük çekmektedirler.

Bu aşamada şirketlerin yanında yer alır ve özellikle şirketin olması gereken piyasa değerini çıkması için kurumsal yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve değerleme çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini sağlarız. Yerli ve yabancı fonlar ve kurumsal yatırımcılar ile şirketiniz bir araya getirir, road-show süreçlerini yönetiriz.

  • Hisse Senetlerinin tahsisli satış işlemlerinde potansiyel alıcılar bulur,

  • Borçlanma araçlarının çıkarılması aşamasında, doğru ve rekabetçi ücretler ile aracı kuruluşun bulunmasını, potansiyel alıcılara tanıtım yapılmasını gerçekleştiririz.

bottom of page