top of page

Yurt içinde sermaye piyasası ürünlerini en iyi şekilde dizayn ederek, yurt dışında ise uluslararası yatırım bankalarını devreye sokarak şirketiniz için en uygun proje finansmanını sağlarız.

Projelerini gerçekleştirmek için uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyan şirketlere finansal aracılık hizmeti sunarız.

 

  • Projenin finansmanının sağlanmasının analizi ve tespiti

  • Finansmanın , finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal yönden  incelenmesi

  • Finansman modelinin oluşturulması  finansman kaynakları ile görüşmeler yapılması

  • Finansmanın için pazarlıkların yapılması ve finansmanın tamamlanması

Yeni bir yatırıma başlamak istiyorsunuz. Ancak, vade ve faizler bu yatırımı yapmanız önündeki en büyük engel. Yatırımınızı finansal kuruluşlara çok iyi anlatmanız gerekiyor. Biz size bu konuda yardımcı olabiliriz.

Project Finance Süreci;

 

1- Şirketiniz ile Sparta & Co arasında finansal danışmanlık sözleşmesi düzenlenir.

2- Yapılacak olan yatırımlar, hangi vadede ne kadar kazanç sağlayacağınızı ve aldığınız krediyi geri ödeme gücünü gösterir kapsamlı bir " proje finansmanı raporu" hazırlarız.

3- İrtibatta bulunduğumuz uluslararası yatırım bankalarına kısa bir sunum olan "teaser" ları göndeririz.

4- Piyasadaki vade ve faiz tekliflerini toplar, uygun gördüğünüz kuruluşlar ile ikili görüşmelere başlarız.

5- Düzenlenecek olan niyet mektubu ( letter of intent ) imzalanan firmalarla, kapsamlı değerlendirilme süreci

(due-dillegence) başlatılır.

6- Anlaşma yapılır ve kredi oluşturulur.

bottom of page