top of page

Doğru finansmana doğru şartlarla ulaşabilmek için profesyonel hizmet sunuyoruz.

Şirketlerin gerek yeni yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyaçları sebebiyle finansmana erişebilme istekleri artmaktadır. Finansmanın miktarı kadar finansmanın maliyeti de önemli olup, bu maliyetler yurtiçi ve yurtdışı sektör oyuncuları ile rekabette avantaj yaratmaktadır. ​

 

Yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşulları, şirketlerin finansmana erişimini dönem dönem zorlaştırabilmekte, birçok köklü şirket dahi finansmana ulaşmakta problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu nedenle şirketler borç ve sermaye yapısının en etkin şekilde yönetilebilmesi için profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Sparta & Co uzmanlığı, Şirketlere mevcut borç yapısının iyileştirilmesi, yeni finansman bulunması, finans kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesi aşamalarında profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Sparta & Co, şirketlere finansal yeniden yapılandırma, yurtdışı proje finansmanı kredileri bulma, yurtiçi yatırım ve işletme kredisi bulma, finansal stres testi ile şirketlerin dayanıklılıklarını ölçme, şirket satın alma kredisi bulma konularında profesyonel hizmet sunmaktadır.​

Şirketlerin geçmişte ne kadar güçlü ve karlı olduğuna bakılmaksızın mevcut piyasa koşullarında uygun koşullarla yeni borç bulma​ ve vade sonlarında krediyi çevirme imkanları zorlaşmıştır.

 

Borçların doğru vade yapılarında organize edilmemiş olması nakit akımlarında bozulmalara sebep olabilmekte ve şirketlerin finansal kurumlar nezdindeki itibarını zedeleyebilmektedir. Sermeyenin etkin kullanılması, şirketin bilançosunun yeni kredi almaya elverişli hale getirilmesi ve finansal kurumların karşısına doğru zamanda çıkılması çok önemlidir.

 

Şirketlerin ortakları ve yöneticileri için bağımsız rapor ve görüşlerle alınan borç ve sermaye danışmanlığı artık çok daha önemli hale gelmiştir.​

Uzmanlıklarımız;​

1.   Banka Kredileri - Yatırım ve işletme kredileri

2.   Yeniden Yapılandırma - Finansal borç yapılandırması

3.   Sermaye Piyasası Borçlanma Araçları - özel sektör bono ve tahvilleri hisse senedine dönüştürülebilir tahviller

4.   Yurtdışı Kaynaklı "Proje finansmanı"

5.   Satın Alma Kredileri - "Mezzanine finance"

Ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır;

Şirketinizin iş planına ve sermaye yapısına uygun finansman kaynaklarının belirlenmesi kaynakların bulunması ve bulunan fonların kullandırılması konularında danışmanlık ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır. 

Yeni Borç Bulma

Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak yeni finansman olanaklarının bulunması, yeni yatırım veya yatırım nedeniyle ihtiyaç duyulan işletme sermayesi finansmanının sağlanması. Yurtiçi finans kuruşları sermaye piyasaları kanalıyla şirketlerin yeni kaynaklara uygun maliyetlerle ulaşması sağlanmaktadır.​

Yeniden yapılandırma 

Şirketlere yeniden yapılandırma seçenekleri hakkında önerilerde bulunulması, yeniden yapılandırma için finans kuruşu ile müzakerelerin düzenlenmesi ve yapılandırma işleminin tamamlanması. Yeniden yapılandırmada operasyonel ve finansal yapılandırma olmak üzere iki aşama bulunmaktadır.

 

Operasyonel yapılandırmada; şirketin seçeneklerinin saptanması ve şirket stratejisinin yenilenmesi, organizasyonel değişikliklerin yapılması sonrasında "dengenin" sağlanması hedeflenir.  Dengenin sağlanması sonrası "değer" kavramına odaklanılır ve şirketin yapılandırma sayesinde elde edeceği artı değere odaklanılır. ​

Finansal yapılandırmada ise, şirketlerin finansal sıkıntılar yaşaması ve nakit akımlarının borçlarını vadesinde ödenmesine imkan vermemesi sebebiyle borçlarını yeniden yapılandırmaya gitmeleri gerekir. Bu yapılandırma, kredi verenlerin şirketin ödemelerine güven duymaları yönünde bir adım anlamına gelecek olup Sparta & Co olarak kredi alan ve kredi verenin ortak bir paydada anlaşmaları için en iyi gayreti gösteririz. İki tarafın talep ve önerilerini en iyi şekilde anlayarak süreci yönetir ve ana sorunların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunuruz.​

 

Sorunun değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin belirlenmesi, tarafların müzakereye çağrılması, yeni alternatif çözüm önerilerinin saptanması ve mutabakatın sağlanması olmak üzere 5 aşamada finansal yeniden yapılandırmayı tamamlarız.​

Sermaye Piyasası Borçlanma Araçları

Şirketlerin sermaye piyasasından kısa ve uzun vadeli borç bulması için şirketlerin hazırlanması yatırım kuruluşunun seçimi ve sermaye piyasası borçlanma aracının ihracı ile şirkete fon girişinin sağlanması.​

Yurtdışı Kaynaklı Proje Kredisi

Yurtdışı yatırım bankaları, Sparta & Co ve Londra merkezli Sparta Finance Limited'in aracılığı ile Şirketlerin yeni yatırım projelerine uygun koşullarla uzun vadeli finansmanı sağlanmaktadır. ​

Satın Alma Kredileri - "Mezzanine finance"

Sarın alma ve birleşme planlayan şirketlerin finansmanını kolaylaştırmak için sağlanan mezzanine finance, yurtdışlı kaynaklı bir kredi olup, satın alınan şirketin teminat olarak kabul edildiği bir kredi türüdür. Diğer kredilere göre daha yüksek maliyet barındıran bu kredilerin avantajı yüksek bir borçlanma oranı ile finanse edilebilmesidir. 

Uzmanlarımız

Borç ve sermaye konusunda sektörün önde gelen uzmanları ile çalışmaktayız. Uzmanlarımız, farklı disiplinlerdeki öğretilerini şirketinizin geleceği için kullanır ve şirketinizin dinamikleri ve piyasa koşullarına uygun olarak fayda yaratmaya odaklanır.​

Borç ve Sermaye Danışmanlığı ekibimiz, şirketinize doğru stratejinin sunulması ve stratejinin uygulanarak fayda yaratılması konusunda deneyim ve bilgiye sahiptirler. Sparta & Co'dan alacağınız tüm hizmetlerin yüksek kalite standartlarına ve kusursuz bir anlayışa sahip olduğuna emin olabilirsiniz.

bottom of page