top of page

Sparta & Co şirketlerin dış şoklara dayanıklı, daha zeki, daha keskin ve daha yeni bir versiyona dönüşümleri için katkı sağlar. Ortaya koyacağımız "yeni kurumsal stratejiler" ile yönetim kuruluna yüksek bir ekonomik değer yaratmayı hedefleriz.

​Aslında kurumsal strateji ile yatırım bankacılığındaki tecrübemizi, değerlerimizi, tutkumuzu ve iş yapma şeklimizi, büyük bir disiplin içinde stratejik partnerlerimizle paylaşırız.

Sparta & Co olarak;

1.     Şirketinizi çok iyi tanımaya çalışırız. İş kolunuzun özelliklerini, sektördeki diğer firmaları, üretim ve hizmet çeşitliliğini öğreniriz.

2.     Finansal verilerinizi kendi veri tabanımızdaki özel programların yardımı ile işler, finansal risklerinizi, faiz ve kur risklerinizi hesaplar bunların doğru zamanlarda hedge ( korunma) edilmesini öneririz.

3.     Şirketinizin ileriki dönemlerdeki tahmini nakit akımlarını çıkartır, işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirlenmesine katkı sağlar, yatırım dönemlerinizi belirleriz.

4.     Aldığımız veriler ışığında şirketinizin “Finansal Strateji Raporunu” çıkartır, bilanço dönemleri ve yeni yatırım planlarından önce bu raporu güncelleştiririz.

5.     Yeni yatırımlardan önce yatırımın projeksiyonlarına göre sağlıklı bir yatırım olup olmadığına ilişkin “Yatırım Raporu” hazırlarız. Yatırım için uygun kredi koşullarını size bildirir, bankalar ile görüşmelerde yer alabiliriz.

6.     Şirketinize ortak almak, satmak, halka arz etme konularında bilanço sadeleştirmeleri ve diğer işlemler için yardımcı oluruz.

7.     Uluslararası değerleme ölçütlerine göre şirketiniz için bir değerleme raporu hazırlarız.

bottom of page